Varsinais-Suomen matkailun tiedolla johtamisen toimintamallia kehitettiin osana TEM:n rahoittamaa Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishankkeen kokonaisuutta, joka päättyi vuodenvaihteessa.

Työskentelyyn osallistuivat niin alueen matkailumarkkinointi ja -kehitys organisaatiot kuin alueen matkailutoimijoita eri toimialoilta. Varsinais-Suomen matkailun tiekartassa vuosille 2021-2027 on määritelty alueen matkailun kasvutavoitteet. Matkailun tiedolla johtamista kehitetään parhaillaan matkailualueilla eri puolilla Suomea. Visit Finland kehitti viime vuoden aikana kansallista toimintamallia, joka on huomioitu Varsinais-Suomen toimintamallin kehittämisessä.

”Olemme tyytyväisiä syksyn työskentelyyn ja koemme, että alueen toimijoiden ymmärrys kokonaisuudesta on laajentunut, vuorovaikutus ja pohja tiedolla johtamisen alueelliseen työskentelyyn on vahvistunut. Erityisen iloisia olemme, että Varsinais-Suomi on matkailun tiedolla johtamisen toimintamallin kehittämisen etujoukoissa Visit Finlandin kansallisen mallin mukaisesti, sanoo hankkeesta vastannut asiakkuuspäällikkö Anne Muurinen, Turku Science Park Oy:stä.

Matkailun tiedolla johtaminen vaatii ajantasaisten tietojen keräämistä ja hyödyntämistä. Alueen matkailutuloon vaikuttaa matkailuyritysten onnistuminen – joka päivä. Kansallisesti matkailualan avainlukujen seuranta keskittyy majoitustoiminnan avainlukuihin. Toimintamallin kehittämistyössä keskusteluissa eri toimialojen yritysten edustajien kanssa tuli ilmi, että ajantasaisempaa tietoa muiden toimialojen trendeistä kaivataan.

"Varsinais-Suomen matkailun tiedolla johtamisen toimintamallin kehittämisessä saimme haastatteluissa ja työpajoissa osallistettua alueen yrityksiä ja herätettyä uusia ajatuksia tiedolla johtamisen ansaintalogiikan tärkeydestä", kertoo Tarja Kivilahti matkailualan ansaintalogiikan asiantuntija.

Varsinais-Suomen matkailun tiedolla johtamisen toimintamallin kehittämispolkua esiteltiin Varsinais-Suomen matkailuparlamentissa 7.12.2021. Alueen nykytilaa arvioitiin Matkailun Scorecardin - johda tiedolla matkailutuloa ja mainetta -mallin avulla. Matkailun Scorecardin avulla voidaan hahmottaa mitä olennaisia matkailun liiketoimintatietoja Varsinais-Suomessa tulee matkailusta kerätä, jotka edistävät matkailun tavoitteiden johtamista.

Tarvittavien ja hyödyllisten liiketoimintatietojen selkiydyttyä voidaan määritellä mitä toimia vaaditaan tietojen keräämiseksi data-alustalle. Toimiva data-alusta kerää datat yhteen paikkaan muodostaen niistä yhtenäisen näkymän erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Näin pystytään keskittymään siihen, millä on todella merkitystä matkailun johtamisessa, ennakointiin, analysointiin ja seurantaan, jotka edistävät alueen matkailun kilpailukyvyn johtamista.

”Selvitysten mukaan matkailun kansainvälinen suunta on kohti yhteisiä datavarantoja ja tietopalveluja”, kertoo Timo Hänninen tiedolla johtamisen asiantuntija.

Matkailu-alan tiedolla johtamiseen on Suomessa useita ratkaisuja

Syksyn työskentelyssä kartoitettiin alueella jo käytössä olevien sekä Suomessa muutoin suosittuja matkailun tiedolla johtamisen tietolähteitä ja ratkaisuja, jotka tarkastelevat matkailua eri näkökulmista, kuten alueen yleiskuvasta, liikevaihdon ja asiakasvoluumin seurannasta tai markkinointiviestinnän ja asiakaskokemuksen kautta.

”Markkinointiviestintä on tänä päivänä jo erittäin hyvin kohdennettavissa ja ajastettavissa oikeille kohderyhmille, parhaan huomion tuoviin kanaviin. Myös markkinoinnin sisältöjen jatkuva kehittäminen on tullut osaksi modernia markkinoinnin tekemistä. Kaikki tämä vaatii ajantasaista tietoa, jonka pohjalta markkinointia voidaan ohjata,” kuvaa tiedolla johtamisen tärkeyttä Jonne Saivosalmi Markkinointiviestintätoimisto Briiffin toimitusjohtaja.

Valmiita matkailualalle tuotteistettuja data-alustoja, joka mahdollistaa kilpailulainsäädännön mukaisen tiedon keräämisen, käsittelyn ja jakamisen matkailuyrityksille, alueille sekä eri tavoin ryhmitellen on tunnistettu Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva ruotsalainen Benchmarking Alliance, joka mainittiin myös Visit Finlandin matkailun tiedolla johtamisen kansallisen toimintamallin selvityksessä. Alusta on käytössä Varsinais-Suomessa mm. Turun alueen majoitusliikkeillä.

”Tiedolla johtaminen vaatii monialaisen tiimin osallistumisen vuorovaikutukseen, jotta lukujen lisäksi myös hiljainen tieto siirtyy niin yritystasolla kuin alueella – data, analyysit ja dasboardit ovat tiedolla johtamisen työkaluja ja vaativat organisaation, prosessit tuekseen sekä vuorovaikutusta ja toimenpiteitä , joiden vaikutusta seurataan mahdollisimman ajantasaisesti”, muistuttaa Hanna Lak, matkailun tiedolla johtamisen asiantuntija, HMMH Consulting Oy:stä.

Tavoitteena on tiedolla johtamisen toimintamallin käynnistyttyä kehittää matkailutiedon viestintää ja vuorovaikutusta. Alueella tulee ensin tarvitaan päätöksiä ja uudelleen järjestäytymistä siitä kuka tiedolla johtamisen kehittämisestä ottaa kehittämisvastuun ja keitä työskentelyyn sitoutuu, mitä tietoja halutaan ja on tarkoituksen mukaista seurata sekä miten tiedot kerätään ja viestitään alueen toimijoille.

Taustaa:

Matkakohteen tiedolla johtamisen toimenpidekokonaisuuden puitteissa järjestettiin kuusi tiedolla johtamisen ansaintalogiikka -työpajaa matkailun eri toimialoille; kausimajoituskohteet, majoituspalvelut, kokous- ja konferenssipalvelut, ohjelma- ja aktiviteettipalvelut, matkustajaliikennöitsijät ja ravintolapalvelut. Työpajoissa tutustuttiin matkailun tiedolla johtamisen perusteisiin sekä ansaintalogiikkaan teorian ja käytännön esimerkkien avulla sekä pureuduttiin eri toimialojen erityispiirteisiin ja tarpeisiin.

Työpajoihin osallistui yhteensä 28 yritystä.  Tämän lisäksi toteutettiin asiantuntijahaastatteluita tiedolla johtamisen sidosryhmille, kuten Visit Finland, Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki, Naantalin kaupunki, Visit Turku, Visit Naantali, Yrityssalo, Tilastokeskus, Benchmarking Alliance, Lounaistieto, TAK Research, sekä rahoittajat ja muut viranomaiset. Matkailupalveluiden tuottajista haastateltiin mm. Turun Osuuskauppaa, Viking Linea ja Turun museokeskusta.

Matkakohteen tiedolla johtamisen toimintamallin rakentamisen tulokset ja alustavat toimenpide-ehdotukset esitettiin Varsinais-Suomen matkailuparlamentissa 7.12.2021.

Tiedolla johtamisen toimintamallin kehittäminen toteutettiin yhteistyössä HMMH Consulting Oy:n, Markkinointiviestintätoimisto Briiffin ja Konvertigon kanssa Turku Science Park Oy:n tilauksesta osana Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishanketta, joka on työ- ja elinkeinoministeriön Matkailuelinkeinon elpymistä edistävää kehittämishankkeet-rahoituksella. 

Lisätietoja:
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Turku Science Park Oy 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. HMMH Consulting Oy


Tuottojohtajan käsikirjan periaatteet eivät vanhene vaikka teknologia on kehittynyt sekä palveluntarjoajia päivittäistä työtä helpottamaan on enemmän. Vahva suositus helppolukuiselle kirjalle kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan tuottojohtamisen ja tiedolla johtamisen polun.
Kesälukemiseksi Total Revenue Management kirja.

Tilaa Ravintolatrendit

PrestigeAward20-21

ALUEKEHITYS

 
 

ASIAKASVALMENNUKSIA

 
 

RYHMÄVALMENNUKSIA

 
 

TEKNOLOGIA